Kancelaria Adwokacka

adw. Mikołaj Mrowiec

Usługi

Moja praktyka obejmuje w głównej mierze obszar prawa cywilnego – rzeczowego jak i zobowiązań. Na co dzień zajmuję się prawem gospodarczym oraz prawem spółek handlowych. W gestii mojego zainteresowania są również sprawy drobne, życia codziennego, jakie dotykają moich klientów. Mam duże doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z różnych tytułów prawnych.

Ponadto moja Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w prawnych aspektach związanych z nowymi technologiami, szeroko rozumianym IT oraz kwestią prawa konkurencji i ochrony praw własności intelektualnej.

Celem mojej Kancelarii prawniczej jest zapewnienie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria służy pomocą w dokonywaniu najlepszych i trafnych dla Klientów rozwiązań.


PRAWO CYWILNE

W sprawach cywilnych Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi w zakresie:

stwierdzenia nabycia spadku prawa do zachowku działu spadku zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości ustanowienia drogi koniecznej ustanowienia służebności zarządu rzeczą wspólną zasiedzenia nieruchomości spraw o zapłatę konstruowaniu, opiniowaniu i redagowaniu umów spraw odszkodowawczych, w tym spraw związanych z odszkodowaniami z tytułu OC sprawcy spraw o nienależyte wykonanie umów odszkodowań za wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej powództw przeciw egzekucyjnych skarg na czynności komornika


PRAWO GOSPODARCZE

Zajmuję się wszelkimi prawnymi aspektami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Moja Kancelaria sporządza kontrakty, opiniuje umowy, doradza w kwestii zabezpieczeń wykonania umów, zajmuje się rejestracją oraz przekształceniami spółek a także obsługą prawną zarządów. Mam doświadczenie z prowadzeniem spraw związanych z ochroną konkurencji oraz ochroną znaków towarowych.

Przez wiele lat zajmowałem się świadczeniem usług na rzecz jednego z renomowanych salonów Nissan’a w Polsce oraz brałem udział w wielu przedsięwzięciach związanych z przygotowywaniem infrastruktury w Polsce związanej z  EURO 2012.

W sprawach gospodarczych Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi w zakresie:

zakładanie spółek przekształcenia spółek tworzenie umów spółek oraz uchwał tworzenie umów NDA (non-disclosure agreement) sporządzanie umów najmu, dostawy, przewozu itp. kwestie pracownicze zamówienia publiczne roboty budowlane itp.


PRAWO IT i NOWYCH TECHNOLOGII

Kancelaria sporządza umowy spółek działających w przestrzeni Internetu oraz zajmuję się organizacją prawną start up’ów. Ponadto moja Kancelaria sporządza regulaminy serwisów internetowych oraz zajmuje się sprawami licencyjnymi wynikającymi z kwestii użytkowania oprogramowania komputerowego. Opiniuję i sporządzam umowy ramowe oraz projektowe w tym umowy oparte o metodologie SCRUM. Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem licencji na nowo powstające oprogramowanie. Doradzam w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Ponadto oferuję m. in.:

przygotowywanie umów oraz kompleksową obsługę ich negocjacji – umowy wdrożeniowe, serwisowe, outsourcingowe, bodyshoppingowe projektowanie i obsługę transakcji dotyczących oprogramowania – licencje, sublicencje, SaaS (Software as a Service), dystrybucja software’u itp. obsługę transakcji nabycia sprzętu informatycznego (hardware), w tym sprzedaż, leasing itp. doradztwo prawne przy wykorzystaniu oprogramowania typu open source w komercyjnych projektach IT obsługę sporów związanych z niewykonaniem umów IT, w tym także prowadzenie negocjacji pozasądowych audyty prawne IT umowy, których przedmiotem jest wynajem oprogramowania (SaaS, ASP)


PRAWO OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ i PRAWO AUTORSKIE

Zajmuję się rejestracją i ochroną znaków towarowych oraz rozwiązań objętych ochroną z tytułu patentów. Prowadzę postępowania na drodze sądowej przeciwko podmiotom nieuprawnionym korzystającym z ww. praw objętych ochroną. Ponadto Kancelaria prowadzi postępowania związane z naruszaniem praw autorskich.


PRAWO OCHRONY KONKURENCJI

Świadczę usługi w zakresie ochrony przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji zarówno ze strony podmiotów obcych jak również kontrahentów i pracowników.


PRAWO PRACY i SPRAWY Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Świadczę usługi w zakresie prawa pracy leżących w gestii zarówno pracodawcy jak i pracownika. Prowadzę sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z tytułu praw do renty / emerytury / płatnego urlopu macierzyńskiego jak i kwestii ich wysokości.

Handcrafted by Bebel

top