W małżeństwie nie zawsze jest tak różowo jak na początku naszego związku. Jeżeli doszliśmy do wniosku, że nasze małżeństwo nie jest tym czego szukaliśmy i nie chcemy sobie dalej układać życia z naszym partnerem lub partnerką, możemy zastanowić się nad rozwodem. Tylko czy sąd zawsze da nam rozwód?

Otóż nie. Aby sąd dał nam rozwód muszą zostać spełnione określone w ustawie przesłanki. Podstawą do orzeczenia przez sąd rozwodu jest całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, z rozwodem nie może wystąpić małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Pozew o rozwód wnosi się zawsze do Sądu Okręgowego.

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.