Kancelaria Adwokacka

adw. Mikołaj Mrowiec

Archive for Kwiecień, 2015

Kiedy możemy złożyć pozew o rozwód?by adw. Mikołaj Mrowiec

W małżeństwie nie zawsze jest tak różowo jak na początku naszego związku. Jeżeli doszliśmy do wniosku, że nasze małżeństwo nie jest tym czego szukaliśmy i nie chcemy sobie dalej układać życia z naszym partnerem lub partnerką, możemy zastanowić się nad rozwodem. Tylko czy sąd zawsze da nam rozwód?

Otóż nie. Aby sąd dał nam rozwód muszą zostać spełnione określone w ustawie przesłanki. Podstawą do orzeczenia przez sąd rozwodu jest całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, z rozwodem nie może wystąpić małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Pozew o rozwód wnosi się zawsze do Sądu Okręgowego.

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.

Kupiłem wadliwą rzecz na olx.pl. Co dalej?by adw. Mikołaj Mrowiec

Niestety, bardzo często zdarza się, że po zakupie używanej rzeczy od osoby prywatnej, po jej otrzymaniu pocztą, rzecz ta jest uszkodzona lub posiada wady o braku istnienia których zapewniał nas sprzedawca.

Na szczęście istnieją przepisy prawne, które chronią nas w takich sytuacjach. W Kodeksie Cywilnym kwestia ta jest uregulowana za pomocą rękojmi. Rękojmia to inaczej odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do nabywcy z tytułu wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanej.

Aby skutecznie móc dochodzić praw z tytułu rękojmi należy się dobrze przygotować. Po pierwsze należy zabezpieczyć dowody na to, że sprzedawca w swojej ofercie sprzedaży zapewniał nas o braku wad przedmiotu lub zupełnie tą kwestię pominął. Dowodami takimi w szczególności może być zapis ogłoszenia sprzedawcy jak również treść korespondencji email ze sprzedawcą lub treści wiadomości SMS. Po drugie należy zabezpieczyć dowód na wykonanie swojego zobowiązania tj. zapłaty za rzecz.

Mając takie materiały, musimy udowodnić, że rzecz jaką otrzymaliśmy była uszkodzona. Nie powinniśmy zwlekać z tym zbyt długo, ponieważ czas w tym przypadku działa na naszą niekorzyść. Najlepszym dowodem wystąpienie wady rzeczy będą zdjęcia uszkodzeń.

Następnie, możemy już skontaktować się ze sprzedawcą podnosząc zarzut, że rzecz kupiona ma wady o których sprzedający nie wspominał lub którym wręcz zaprzeczał i zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży.

W przypadku obniżenia ceny, sprawa jest prosta. Proponujemy konkretną kwotę i czekamy na reakcję sprzedającego. Jeżeli nasza propozycja nie zostanie zaakceptowana, możemy odstąpić od umowy.

Odstąpienie od umowy jest nieodwołane. W przypadku odstąpienia jesteśmy zobowiązani do zwrotu sprzedawcy zakupionej przez nas rzeczy, a sprzedawca zaś zmuszony jest zwrócić nam koszty jakie ponieśliśmy w związku z realizacją, a następnie odstąpieniem od umowy sprzedaży. Mówiąc o kosztach mam na myśli koszt wysyłki do nas i od nas, jak również koszt samej rzeczy.

Handcrafted by Bebel

top