Broken phone

Niestety, bardzo często zdarza się, że po zakupie używanej rzeczy od osoby prywatnej, po jej otrzymaniu pocztą, rzecz ta jest uszkodzona lub posiada wady o braku istnienia których zapewniał nas sprzedawca.

Na szczęście istnieją przepisy prawne, które chronią nas w takich sytuacjach. W Kodeksie Cywilnym kwestie tą reguluje rękojmia. 
Rękojmia to inaczej odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do nabywcy z tytułu wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanej.

Aby skutecznie móc dochodzić praw z tytułu rękojmi należy się dobrze przygotować. Po pierwsze należy zabezpieczyć dowody na to, że sprzedawca w swojej ofercie sprzedaży zapewniał nas o braku wad przedmiotu lub zupełnie tą kwestię pominął. Dowodami takimi w szczególności może być zapis ogłoszenia sprzedawcy jak również treść korespondencji email ze sprzedawcą lub treści wiadomości SMS. Po drugie należy zabezpieczyć dowód na wykonanie swojego zobowiązania tj. zapłaty za rzecz.

Mając takie materiały wskazujemy, że rzecz jaką otrzymaliśmy posiada uszkodzenie. Nie powinniśmy zwlekać z tym zbyt długo, ponieważ czas w tym przypadku działa na naszą niekorzyść. Najlepszym dowodem wystąpienie wady rzeczy będą zdjęcia uszkodzeń.

Następnie, możemy już skontaktować się ze sprzedawcą podnosząc zarzut, że rzecz kupiona ma wady o których sprzedający nie wspominał lub którym wręcz zaprzeczał i zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży.

W przypadku obniżenia ceny, sprawa jest prosta. Proponujemy konkretną kwotę i czekamy na reakcję sprzedającego. Jeżeli nasza propozycja nie znajdzie akceptacji, możemy odstąpić od umowy.

Odstąpienie od umowy jest nieodwołane. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy sprzedawcy zakupioną przez nas rzeczy, a sprzedawca zaś zwraca nam koszty jakie ponieśliśmy w związku z realizacją, a następnie odstąpieniem od umowy sprzedaży. Mówiąc o kosztach mam na myśli koszt wysyłki do nas i od nas, jak również koszt samej rzeczy.